Evaluarea performantelor

Evaluarea performantelor

În ultimii 50 de ani, evaluarea performanţelor a fost acceptată ca un instrument de management vital şi eficient. Totuşi, sistemele de evaluare rămân controversate, specialiştii fiind de părere că ele fac mai mult rău decât bine. Încă din 1957, Douglas McGregor şi-a exprimat îndoielile faţă de sistemele de evaluare. Metodele convenţionale de evaluare, spune el, „în cazul în care nu sunt mânuite cu delicateţe şi profesionalism desăvârşit constituie o periculoasă încălcare a integrităţii personalităţii.
Managerii sunt într-o poziţie incomodă atunci când sunt puşi să se joace de-a Dumnezeu”.

Pentru ca un proces de evaluare să fie perceput ca fiind corect trebuie să respecte
următoarele şase reguli :
1. consecvenţă: utilizează proceduri consecvente în timp şi referitoare la diferiţi oameni;
2. acurateţe: deciziile se bazează pe informaţii corecte şi apar ca fiind obiective;
3. permite comunicarea în dublu sens în timpul procesului de evaluare cu posibilităţi de rectificare a calificativelor acordate;
4. suprimă tendinţele subiective şi erorile de evaluare;
5. reflectă valorile reprezentative pentru organizaţie;
6. alocarea calificativelor/aprecierii trebuie să aibă la bază standardele etice si morale predominante.