Contabil

Responsabilitati

Contabilizează facturile emise pentru clienţii interni si externi
Inregistrează incasările şi plăţile in lei, valuta conform extraselor de cont
Operează incasările şi plăţile in numerar conform registrului de casă
Operează avansurile din trezorerie conform deconturilor
Inregistrează facturi de prestaţii furnizori interni si externi
Inregistrează intrări de marfă in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe,
DVI şi NIR)
Intocmeşte situaţii şi rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora
Intocmeştel lista facturilor emise şi neincasate şi lista avansurilor disponibile in lei
Intocmeşte balanţe de verificare pentru clienţi, furnizoriintocmeşte liste de avansuri din trezorerie
Operarea zilnică a facturilor emise, a incasărilor pe facturi şi in avans
Operarea zilnică a facturilor de la furnizori pt. prestaţii diverse, precum şi a plăţilor către aceştia
Verificarea soldurilor din bancă, casă şi avansuri din trezorerie in lei, valuta
incadrarea corectă a documentelor contabilizate pe venituri şi cheltuieli

Cerinte

– Studii medii economice (superioare, reprezinta avantaj)
– Minim 3 ani experienta pe o poziție similara
– Foarte buna cunoaștere a legislației fiscal
– Cunoștințe pachetul MS Office (Word si Excel Obligatoriu)
– Cunoașterea programului Charisma reprezinta avantaj
– Persoane ordonata, punctuala, atenție la detalii
– Bune abilitați de relaționare si de organizare