În secolul 21 cunoştinţele se dublează la fiecare trei ani. Uniunea Europeană este una din regiunile de vârf ale lumii. Învățarea nu încetează odată cu terminarea școlii sau a universității. Învățarea de-a lungul vieţii a devenit un factor cheie pentru societate, instituții și organizații.

Organizațiile care promovează învățarea, perfecționarea continuă a angajaților dobândesc în timp avantaje competitive. Totodată trainingul, instruirea internă asigură angajaților confortul de ”lucru bine făcută ”, a fi la curent și profesionist cu schimbările.

Learning company este un concept de autodezvoltare, învățare continuă internă, colectivă bazată pe metode de Learning by doing sau Cooperativ Learning adaptate companiei în care cunoștințele/procedurile interne sunt însușite, predate și îmbunătățite de echipe, în care ideile grupului sunt valorificate la maxim.
Aportul nostru constă în dezvoltarea unor sisteme interne care stimulează învățarea și creativitatea angajaților.