Acceptarea acordului de utilizare

Acest acord se aplica sitului www.studiohr.ro
Situl si conținutul www.studiohr.ro sunt oferite condiționat de acceptarea dvs. a condițiilor din prezentul acord. Daca nu acceptați termenii si condițiile din acest document, nu folosiți site-ul si serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea sitului, indicați ca acceptați sa respectați “Termenii si Condițiile” noastre. www.studiohr.ro , poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Folosirea in continuare a serviciilor site-urilor www.studiohr.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord.
Acord de confidenţialitate
StudioHR are ca scop prin intermediul siteului să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate şi la imagine al candidaților si clienților. Ne asigura că informaţiile pe care dumneavoastră le introduceţi în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile de a atinge obiectivele Dvs. de a găsi locuri de munca adecvate sau candidatii conform cerințelor Dvs.

Informare privind protecţia datelor personale

Accesarea sau utilizarea Site-ului implica acceptarea de către Utilizator a termenilor si condițiilor stipulate in prezentul Acord. Se vor respecta termenii si condițiile acestui Acord pentru accesarea sau utilizarea Site-ului si actualizarea, modificarea, completarea sau schimbarea ulterioara adusa acestui Site. Aplicarea si înregistrarea în baza noastră de date reprezintă o modalitate prin care societatea noastră intră in posesia datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC Studio HR SRL, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate (recrutare și plasare în scopul de obținere a unui loc de muncă), datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru procesarea dosarului si înaintarea acestuia către angajatori/parteneri. Refuzul dvs. determină imposibilitatea intermedierii unui loc de munca. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajatori/parteneri.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa administratorului SC Studio HR SRL (date de acces prezente la secțiunea contact).

Transmiterea informaţiilor cu caracter personal StudioHR  nu va transmite prin vânzare sau închiriere către terțe persoane fizice sau juridice informațiile dvs. cu caracter personal.StudioHR  poate, transmite informația terților in următoarele cazuri:

– Cu acordul dvs. in cazul aplicării la un post vacant pentru care sunteți eligibil (a), folosind functia de aplica Online sau trimitand CV Dvs. pe adresele de e-mail prezentate pe site;

– Numai autoritarilor sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau Dreptul de a vă modifica şi șterge datele dvs. StudioHR conferă dreptul utilizatorului de a modifica/șterge definitiv datele dvs. de contact, inclusive datele din CV uplodat pe care le-ați înregistrat. De asemenea puteți sa solicitați operatorului ștergerea definitive a tuturor datelor dvs.

Newsletter
StudioHR oferă posibilitatea utilizatorilor/candidaților/clienților  de a trimite newsletter, oferte periodice, comentarii, si sugestii. Utilizatori au dreptul de a se dezabona trimițând un e-mail cu mesajul   ” dezabonare”

Actualizare Site-ul este actualizat cel putin o dată la două săptămâni.

Autorizați in baza căreia si desfășoară activitatea societatea 

SC StudioHR SRL

Registru comerțului Brașov  J08/158/08.02.2010

Cod unic de înregistrare  26490070

Autorizația de agenție de plasate ITM Brașov nr. 111/12.02.2010

Registru de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal Nr. 16014/2010